Kassav

Zouk la se sel.kar

€0.01
Contenu du fichier
@K@V0@I@LCréole@TZouk la@TKassav

AN NOU AY !
Ki jan zòt fè
M'pa ka konpran'n
Zòt ka viv' kon si
Pa ni pwoblèm'
Poutan zòt sav'
La vi la rèd
Ki jan zòt fè
Pou pé sa kenbé
Zouk la sé sèl médikaman nou ni
Sa kon sa
Zouk la sé sèl médikaman nou ni
Sa kon sa
M'pa té konnèt
Sècré la sa
Ban mwen plan la

Prix : €0.01

Sye bwa.mid

€0.01
Contenu du fichier
Generated by GNMIDI 2.0 demo version during 5 days free testing phase
piste 11
SynDrum
piste 21
AcouBass
Piano2
SlapBas1
Strings
TenrSax
BrsSect
Flute
ElOrgan1
MutedGtr
Trumpet
DrumSet1
LeadGtr
Prix : €0.01

Darline.kar

€0.01
Contenu du fichier
@K@V0@I@LCréole@TDarline@TKassav

Darline
On bon gren la pli
Ja ka mènasé
Ouvè pòt' la
Pou mwen pé sa caché
É nou ké pwofité
Pou nou kozé

Oh ! Darline
Vou ki ka vwè
Lanmou kon bèl tablo
Tansyon pou li pa janmé
Janmé kontré dlo
Paskè lavi pa ka fè nou kado
Kado, kado wô !

Prix : €0.01

Pa bizwen pale.kar

€0.01
Contenu du fichier
@K@V0@I@LCréole@TPa bizwen palé@TKassav

Frison, Frison, Frison, Frison, Frison
Fèmé la pòt' la
O swè'a mwen pé ké ladjé'w
Oubliyé dèwò la
Pa ni pèson'n
Limé bouji a
É vini la pou ou kouté
Tou sa tchè mwen lé di'w dépi jou'a
Ou gadé mwen
Pa bizwen palé
Pa bizwen palé
Pa bizwen di mwen sé solèy
Ka lévé lè maten
Pa bizwen palé
Pa bizwen palé

Prix : €0.01