Bel Kreati.kar

€0.01
Référence: file7373
Taille en ko: 
31
Date de modification: 
Contenu du fichier
@K@V0@I@LCréole@TBèl kréati@TKassav

Ti Doudou bel kréati
Ou kouché la
Mwen ka gadé'w
Epi lanmou épi tandrès' Ayayay
Epi ti mélodi tala
Sé sèl mannyè
Map pé fè'w ouè
Ou ké konpran'n ou ké sézi
Bon dié sa mwen ka fè
Si ou pa la

Mwen ka tatoné mwen avèg
Sé twòp pou mwen
San ou Doudou
Pa ni jouné pa ni lan nuit Ayayay
Bèl kréati si mwen gadé dèyè
Sé pa kon hiè
Sé vié zèb la mwen raché yo
La nou ké pé simé bon gren'n
Pou nou choyé

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha AHA
Ha Ha Ha Ha !

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha AHA
Ha Ha Ha Ha !

Prix : €0.01
Tags: