Kaye manman.kar

€0.01
Référence: file7374
Taille en ko: 
34
Date de modification: 
Contenu du fichier
@K@V0@I@LCréole@TKaye manman@TKassav

(Koté sa yé)
(Koté pou nou fini la swaré)
Kaye manman mwen
Ni on tan ki ka roulé
(Kaye manman la tè ké tranblé)
(Kaye manman la tè ké tranblé)
(Kaye manman la tè ké tranblé)
(Kaye manman la tè ké tranblé)
Pwan on papyé é on kréyon
Pou mwen pé baw an ki fason
Ou pé touvé san ou garé
'koté manman mwen ka rété
Lè ou pasé bèlvédè a
Viré a gòch monté mòn' lan
Gran kaz blan la sé pòkò sa
Chèché ta la ka soukoué a

(Kaye manman la tè ké tranblé)
Si ni dézòd sé abitué
(Kaye manman la tè ké tranblé)
Pas' mizik la pé ké bésé
(Kaye manman la tè ké tranblé)
Kaye manman mwen la tè ké tranblé
(Kaye manman la tè ké tranblé)

Sa'w ou fè bo frè ki jan ou yé
E vou konmè ki dènyé fré
Pa ni zafè rété sizé
Si ou ni mal pyé woté soulyé
La gout' dèyè pòkò mangnyé
Et pou manjé pa kalkilé
Lè mizik la ka déboulé
Sé apiyé pou nou alé

(An nou alé An nou alé)
(An nou alé An nou alé)
(An nou alé An nou alé)
(An nou alé An nou alé) ...

Prix : €0.01
Tags: