Lesancyel.kar

€0.01
Référence: file7376
Taille en ko: 
33
Date de modification: 
Contenu du fichier
@K@V0@I@LCréole@TLésansyèl@TKassav

Oh oh oh oh yeah !

(Love me, love me)
(Mwen bizwen lanmou lanmou)
(Love me, love me)
(Mwen bizwen lanmou lanmou)

Lè'w chwazi on conpagn
Pou fè la vi a dé
Sé fòs la ki ka gidonné kè la Hi!
An fas an fas sé anki vibrasyon
Ki ka palé Pa la pen'n
Eséyé mandé Pouki
Féblès an mwen sé fòs a'w
Pou nou pa janmé tribiché
Siwtou lè mwen two bizwen'w Doudou
Kè an mwen two gran pou mwen
Pou nou sa ki enpowtan
Sé kè sa diré lontan
Prézans a'w sé lésansyel pou mwen
Siwtou lè ou ka di mwen An han!
(Love me, love me)
(Mwen bizwen lanmou lanmou)
(Love me, love me)
(Mwen bizwen lanmou lanmou)
(Love me, love me)
(Mwen bizwen lanmou lanmou)
(Love me, love me)
(Mwen bizwen lanmou lanmou)

Ou sé lésansyèll
Pas' ni yon'n dé jou mwen rèmaké
Kè kouch an mwen vini two gran
Two gran pou mwen ...

Prix : €0.01
Tags: