Pa bizwen pale.kar

€0.01
Référence: file7377
Taille en ko: 
32
Date de modification: 
Contenu du fichier
@K@V0@I@LCréole@TPa bizwen palé@TKassav

Frison, Frison, Frison, Frison, Frison
Fèmé la pòt' la
O swè'a mwen pé ké ladjé'w
Oubliyé dèwò la
Pa ni pèson'n
Limé bouji a
É vini la pou ou kouté
Tou sa tchè mwen lé di'w dépi jou'a
Ou gadé mwen
Pa bizwen palé
Pa bizwen palé
Pa bizwen di mwen sé solèy
Ka lévé lè maten
Pa bizwen palé
Pa bizwen palé
Men'm si sé non'm sèlman ki ni dwa di
Ahan! Vini pa pati
(Van rété)
(Lanmè pé hé hé hé)
(Pou ou kouté)
(Chanson ta la sé pou ou)
(I dan kè mwen)
(Dépi lontan)
(Ay Doudou !)
(Vini pran frison)
Sé sa tchè mwen lé di'w
Chak fwa ou gadé mwen
(Ay Doudou !)
(Vini pran frison)
Sa kè mwen ka chanté
Lè'w ou ka souri ba mwen
(Vini pran'y vini pran'y)
Lè ou ka palé mwen
(Vini pran'y vini...)
Lè ou ka pasé bò mwen
(Vini pran'y vini ...)
Ou sav' sé ba'w tou sèl
(Vini pran'y vini ...)
Kè mwen ka frisoné ...

Prix : €0.01
Tags: