Zouk la se sel.kar

€0.01
Référence: file18545
Taille en ko: 
16
Date de modification: 
Contenu du fichier
@K@V0@I@LCréole@TZouk la@TKassav

AN NOU AY !
Ki jan zòt fè
M'pa ka konpran'n
Zòt ka viv' kon si
Pa ni pwoblèm'
Poutan zòt sav'
La vi la rèd
Ki jan zòt fè
Pou pé sa kenbé
Zouk la sé sèl médikaman nou ni
Sa kon sa
Zouk la sé sèl médikaman nou ni
Sa kon sa
M'pa té konnèt
Sècré la sa
Ban mwen plan la
P'mwen pé sa konpran'n
Ban mwen plan'w la
M'poko sézi'i
Si janmé on jou
Mwen tonbé malad
Zouk la sé sèl médikaman nou ni
Sa kon sa
Zouk la sé sèl médikaman nou ni
Sa kon sa
Zouk la sé sèl médikaman nou ni
Sa kon sa
Zouk la sé sèl médikaman nou ni
Sa kon sa
Si sé sa menm An nou zouké
AN NOU AY !

Prix : €0.01
Tags: